אם הכל היה אפשרי, איזה בעיה בעולם היית פותר? ולמה?