אתה יכול לבחור כל אחד בעולם, את מי אתה מזמין לארוחת ערב? ולמה?