Када би све било могуће, који проблем у свету би решио/ла? Зашто?