Dacă orice ar fi posibil, ce problemă din lume ai rezolva? De ce?