Људи су често изненађени када сазнају ___ О мени. Шта мислиш зашто је то тако?