הרבה פעמים אנשים מופתעים שהם מגלים עליי ש___ למה אתה חושב שהם מופתעים?