Када би знао/ла да ћеш умрети за годину дана, шта би променио/ла у начину на који сада живиш? Зашто?