אם היית יודע שתוך שנה אחת תמות פתאום, מה היית משנה בדרך שאתה חיי עכשיו? ולמה?