Да ли постоји нешто што некоме треба да опростиш? Или да опростиш себи?