האם יש משהו שאתה צריך לסלוח עליו למישהו? או לסלוח לעצמך?