איפה או עם מי אתה מרגיש "בבית" (חוץ מהכתובת הנוכחית שלך)? ולמה?