Шта је најбољи савет који ти је нeко даo? Ко ти је дао тај савет?