Када би ти неко покрио основне трошкове живота, шта би урадио/ла са својим животом?