מה המערכת יחסים שלך עם הגוף שלך? איך היא השתנתה עם הזמן?