איזה תכונה ירשת מאחד ההורים/מי שגידל אותך שאתה ממש אוהב או לא אוהב?