מה קרה בעולם בתקופה שבה נולדת? ואיך אתה חושב שזה עיצב את מי שאתה היום?