אם מישהו דואג לכל ההוצאות הבסיסיות שלך, מה תעשה עם החיים שלך?